LIÊN HỆ
Nhận Ký Gửi

CHUYÊN GIA TÂY NAM LAND CHIA SẼ NGƯỜI MUA BẤT ĐỘNG SẢN CẦN QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG LOẠI PHÁP LÝ NÀO


Giấy phép kinh doanh & đầu tư bđs của chủ đầu tư
Quyết định giao đất
Sổ hồng
Phê duyệt 1/500
Giấy phép xây dựng
Văn bản nghiệm thu phần móng
Giấy bảo lãnh ngân hàng

Khi muốn đầu tư bất động sản, hoặc sở hữu tài sản đất đai, ngoài việc quan tâm đến giá trị tiềm năng phát triển, vị trí thì giấy tờ pháp lý của dự án/bđs đó là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu.

 

Để tránh những vấn đề rủi ro về pháp lý khi tham gia đầu tư các dự án Bất động sản, chuyên gia Taynamland sẽ thống kê chi tiết thì một dự án bao gồm rất nhiều giấy tờ, nhưng cơ bản cần các giấy tờ chính sau:

 

Những Yếu Tố Pháp Lý Trong Bất Động Sản

Những Yếu Tố Pháp Lý Trong Bất Động Sản

  

Giấy phép kinh doanh & đầu tư bđs của chủ đầu tư


Đây là cơ sở để đánh giá một chủ đầu tư có thực sự uy tín hay không. Những lưu ý khi khách hàng xem xét giấy phép kinh doanh của chủ đầu tư:

 

        ♺ Giấy phép phải được đóng dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền và còn hiệu lực.
        ♺ Giấy phép phải đúng lĩnh vực bất động sản và phải có chức năng xây dựng, đầu tư kinh doanh.

 

Quyết định giao đất


Quyết định giao đất là cơ sở để Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp sổ hồng dự án.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật đất đai, thì các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thì sẽ được Nhà nước giao đất. Hoạt động giao đất sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục nhất định và được thể hiện qua quyết định giao đất.

 

Sổ hồng


Bản chất, Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Đây là giấy tờ pháp lý cao nhất của một chủ thể sở hữu đối với sản phẩm gắn liền với lô đất đó.

Mọi dự án bất động sản đều có sổ hồng chung, sau đó mới có thể phân chia ra thành nhiều lô đất khác nhau.

 

         ♺ Sổ hồng được Sở Tài Nguyên và môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp và có phôi riêng.

 

Chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về các nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, nhằm làm căn cứ để lập, trình, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công

 

Phê duyệt 1/500


Trong các loại giấy tờ pháp lý bất động sản thì quyết định quy hoạch 1/500 rất quan trọng. Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

 

        ♺ Một dự án bất động sản có quy hoạch tỷ lệ 1/500 là đã có đầy đủ pháp lý.

 

 

Giấy phép xây dựng


Đây là văn bản pháp lý bất động sản bắt buộc các dự án phải có trừ một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

 

Giấy bảo lãnh ngân hàng


Bạn có biết, để có thể mở bán căn hộ, ngôi nhà, dự án xây dựng cần có sự bảo lãnh ngân hàng về tài chính?

Bảo lãnh ngân hàng là việc cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính,…) nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên nhận bảo lãnh (ví dụ chủ đầu tư dự án xây dựng) thay cho bên được bảo lãnh (người mua nhà) trong trường hợp bên được bảo lãnh/người mua nhà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên nhận bảo lãnh.

 

Những Yếu Tố Pháp Lý Trong Bất Động Sản

Những Yếu Tố Pháp Lý Trong Bất Động Sản

 

Trân Trọng !

Nguồn

Taynamland.com.vn

 

Xem Thêm Dự Án Đất Nền: Long Cang New (Tây Nam Land)

Thông tin tư vấn từ chủ đầu tư

Bảng giá, chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi dự án Đất Nền LONG CANG NEW

Icon động, để lại yêu cầu